0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (217 امتیاز)
در زبان انگلیسی چه عباراتی معادل "سوال تستی" و "سوال تشریحی" به کار میره؟

1 پاسخ

–1 امتیاز
قبل توسط (195 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
امتحان تستی: Multiple-choice test

امتحان تشریحی: Detailed examination
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
Anatomical یعنی تشریح پزشکی نه شرح دادن!!
قبل توسط (195 امتیاز)
ممنون درستش کردم

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 19.0هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 412 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 495 بازدید
...