+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
اصطلاح "یه جای سالم در بدنش نبود" به انگلیسی چی میشه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (741 امتیاز)
ترجمه آن می شود: It was not a healthy body

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 7.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 724 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 30.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 8.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 935 بازدید
...