0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (843 امتیاز)

بهترین معادل فارسی hang out چیست؟ بهترین تعریف انگلیسیش بنظرم میشه:

a place for entertainment or for socializing

ولی برای معادل فارسیش چیزی گیر نمیارم.

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (347 امتیاز)
میعادگاه یا پاتوق
+1 امتیاز
قبل توسط (240 امتیاز)

معنایش این است: دور هم جمع شدن، مرتبا جایی سر زدن یا (محلی را) پاتوق قرار دادن

سوالات مشابه

+2 امتیاز
3 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 531 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 554 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 397 بازدید
...