کاربر "HA"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "HA"

امتیاز: 129 امتیاز (رتبه #119)
سوال ها: 23تمام سوال های پرسیده شده توسط HA ›
جواب ها: 11تمام جواب های ارائه شده توسط HA ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 14 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 31 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "HA"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5927 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3818 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 1 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6142 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91754 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.983 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6266 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7119 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5475 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4960 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2329 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4571 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5594 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1941 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1943 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37121 بازدید
...