کاربر "HA"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "HA"

امتیاز: 129 امتیاز (رتبه #119)
سوال ها: 23تمام سوال های پرسیده شده توسط HA ›
جواب ها: 11تمام جواب های ارائه شده توسط HA ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 14 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 31 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "HA"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2525 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3645 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89783 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4573 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58130 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4485 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3868 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3780 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44101 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1747 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1953 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39148 بازدید
...