کاربر "HA"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "HA"

امتیاز: 129 امتیاز (رتبه #119)
سوال ها: 22تمام سوال های پرسیده شده توسط HA ›
جواب ها: 9تمام جواب های ارائه شده توسط HA ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 12 سوال, 16 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "HA"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.618 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96731 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4571 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2954 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.98106 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8364 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9354 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7661 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6966 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4847 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2538 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2438 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39101 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.125 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52208 بازدید
...