0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (14 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
آیا این جمله درسته don’t be too sure

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
بلی، don’t be too sure کاملاً درسته .

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 905 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 930 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.1هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 3.4هزار بازدید
...