معنی Coming up on AFC tonight is "sea crazy".

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.6326 بازدید
جمله ی آگهی اطلاع رسانی تلویزیونی هستش. معنی جمله چی میشه؟
سوال 2 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط arezoo68 (5 امتیاز)
ویرایش 2 هفته قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.485 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,022 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3257 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2972 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.64556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45185 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34663 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.192,764 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.215,551 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.792,060 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...