+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (230 امتیاز)

چه تفاوتی بین sit at و sit on در معنا و کاربرد هست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (100 امتیاز)
Sit at ینی برو داخلش بشین مثل داخل ماشین..

Sit on برای روی چیزی نشستنه مثل روی صندلی..

هیچکس نمیگه برو داخل صندلی بشین و هیچکسم نمیگه برو روی ماشین بشین...در واقع به معنیه at و on دقت کن

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 31.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 18.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 326 بازدید
...