+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (230 امتیاز)

چه تفاوتی بین sit at و sit on در معنا و کاربرد هست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (100 امتیاز)
Sit at ینی برو داخلش بشین مثل داخل ماشین..

Sit on برای روی چیزی نشستنه مثل روی صندلی..

هیچکس نمیگه برو داخل صندلی بشین و هیچکسم نمیگه برو روی ماشین بشین...در واقع به معنیه at و on دقت کن

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 31.9هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 19.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
...