تفاوت معنایی sit at و sit on چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.56703 بازدید

چه تفاوتی بین sit at و sit on در معنا و کاربرد هست؟

سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (230 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی
Sit at ینی برو داخلش بشین مثل داخل ماشین..

Sit on برای روی چیزی نشستنه مثل روی صندلی..

هیچکس نمیگه برو داخل صندلی بشین و هیچکسم نمیگه برو روی ماشین بشین...در واقع به معنیه at و on دقت کن
جواب 3 سال قبل توسط Hanako (100 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.552,197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.752,663 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,065 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731,089 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 9.8231,693 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.3418,630 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,714 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45247 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5703 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19319 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...