معنی جمله It is cracked up to be در زبان انگلیسی چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2963 بازدید
معنی جمله It is cracked up to be در زبان انگلیسی چیست؟
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (685 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,030 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34128 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,398 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5832 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46114 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29604 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,071 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3690 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2692 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...