معنی جمله It is cracked up to be در زبان انگلیسی چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.222 بازدید
معنی جمله It is cracked up to be در زبان انگلیسی چیست؟
سوال 1 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (423 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61977 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22284 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4577 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,354 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.356 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29557 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3752 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4557 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...