0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.3هزار امتیاز)

اصطلاح i have got belly  چه معنایی میده؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (100 امتیاز)
یعنی من شکم دارم یا من چاقم:(

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 762 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 979 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 491 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 682 بازدید
...