+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (10 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
should show the yearwise total amount of sale by

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
yearwise به معنی مدت زمان و در این جمله نمایش مقدار نهایی فروش  سالانه مد نظر است
+1 امتیاز
قبل توسط (42 امتیاز)
یعنی سالانه.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 350 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 910 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 473 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7.8هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.9هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
...