0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)

در جمله This is on par with ... عبارت on par with به چه معنا است؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

بسته به نوع جمله، This is on par with something می تواند دو معنی زیر را بدهد:

  • این همتراز (برابر) با چیزی است
  • این در رقابت با چیزی است
+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
par به معنی تساوی به کار میره و on par with  به مفهوم منطبق بودن ویا انطباق داشتن دو چیز به کار میره

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 473 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 636 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 672 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 630 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 709 بازدید
...