کاربر "mostafa-dvp"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mostafa-dvp"

امتیاز: 195 امتیاز (رتبه #95)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mostafa-dvp ›
جواب ها: 18 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mostafa-dvp ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 5 سوال, 16 جواب
رأی های داده شده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 18 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mostafa-dvp"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38884 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22503 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,210 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.846,685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21494 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08188 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.8313,776 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.373,227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18437 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16369 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0486 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.4920,108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06147 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 6.2514,873 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,771 بازدید
...