+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (5 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
پیرهنتو بزن توشلوارت نامرتبه به انگلیسی چی میشه؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)

tuck your shirt into your trousers

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 16.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
...