+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (5 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
خواهش میکنم به انگلیسی چی میشه

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (982 امتیاز)
  1. please
  2. you're welcome

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 491 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 388 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.0هزار بازدید
...