+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (119 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
با سلام.

چگونه میتوان در سایتهای کدال به اطلاعات جزئی خرید یک سهم توسط حقوقی دست پیداکرد؟ : ازجمله نام آن حقوقی و میزان سهام خریداری شده از نماد مورد نظر؟
قبل توسط (0 امتیاز)
در سایت https://rahavard365.com/ بخش معاملات حقیقی و حقوقی کامل می توانید ببینید

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
http://www.tsetmc.com

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 877 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 164 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 182 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 211 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 960 بازدید
...