کاربر "Ali Heydari_37538249"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ali Heydari_37538249"

امتیاز: 27 امتیاز (رتبه #367)
سوال ها: 6 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ali Heydari_37538249"

+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44279 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26165 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
+2 رأی
12 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34818 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1278 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1388 بازدید
...