کاربر "Ali Heydari_37538249"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ali Heydari_37538249"

امتیاز: 27 امتیاز (رتبه #368)
سوال ها: 6 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ali Heydari_37538249"

+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43315 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29217 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13248 بازدید
+2 رأی
12 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38942 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18138 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1289 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19145 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15117 بازدید
...