کاربر "Ali Heydari_37538249"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ali Heydari_37538249"

امتیاز: 22 امتیاز (رتبه #392)
سوال ها: 6 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Ali Heydari_37538249 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ali Heydari_37538249"

0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7120 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4272 بازدید
+2 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33639 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11145 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3163 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1836 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2857 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2144 بازدید
...