کاربر "noohzadeh"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "noohzadeh"

امتیاز: 119 امتیاز (رتبه #128)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط noohzadeh ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط noohzadeh ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 9 سوال, 25 جواب
رأی های داده شده: 34 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "noohzadeh"

+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26556 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09187 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,879 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,012 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 18.7839,593 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.9122,963 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.4411,423 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09201 بازدید
...