کاربر "shahab javidi_635517"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: shahab
محل زندگی: شیراز
وب سایت: https://dsarka.com/
درباره: موسسه آموزش دانش سرمایه آرکا
اموزش  بورس  / فارکس / ارز دیجیتال
اموزش کسب کار های اینترنتی
اموزش درامد از شبکه های مجازی

فعالیت های "shahab javidi_635517"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,020)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط shahab javidi_635517 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط shahab javidi_635517 ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shahab javidi_635517"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22153 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1499 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11354 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.172 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0751 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17342 بازدید
...