0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (1.1هزار امتیاز)

صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس چه کاری انجام می دهند؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
برای افرادی هستند که نمیخواهند مستقیم سهامی را بخرند حالا یا وقتش را ندارند یا اطلاعاتش را شما میتوانید بنشینید پای سیستمتان و هر لحظه بازار را چک کنید و سهام خود را انتخاب کنید ریسک و سودش را در نظر بگیرید در یک لحظه بخرید و 2 دقیقه بعد با سود بفروشید. اما گاهی هم اینطور نیست شما سهام را با حساب و کتاب میخرید اما بعلت عدم آشنایی به بازار یا اخبار لحظه ای ناگهان سهامتان با ضرر می افتد. صندوقهای سرمایه گذاری پول شما را میگیرند و با آن سهام میخرند و میفروشند. در این روش هرچند سود کمتری به شما میدهند اما در عوض ضرر کمتری هم متوجه شما خواهد بود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 877 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 244 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ 772 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
...