+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (5 امتیاز)
بسته شده قبل توسط

بحث را با انواع افزایش سرمایه باز می کنیم، شرکت ها به چهار طریق افزایش سرمایه می دهند؛
1- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته در قالب سهام جایزه
2- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در قالب حق تقدم خرید سهام
3- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
4- افزایش سرمایه از محل صرف سهام

آموزش حضوری بورس

حق تفدم خرید سهام مربوط به زمانی است که شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات، افزایش سرمایه می دهد و در صورتیکه سهامدار در مجمع افزایش سرمایه شرمت کرده باشد حق تقدم به وی تعلق می گیرد.
حق تقدم سهام به چه معنی است؟
آیا  سرمایه ی سهامدار با احتساب حق تقدم، افزایش پیدا می کند یا تغییری ایجاد نمی شود؟
پاسخ به این سوالات را با ذکر مثال بیان میکنیم. فرض کنید شرکتی به میزان 100 درصد افزایش سرمایه داشته باشد. در افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت دو برابر می شود، مثلا اگر 100،000،000 برگه سهم داشته باشد به 200،000،000 برگه سهم افزایش پیدا میکند (از طرفی قیمت سهم شکسته میشود). در این حالت اگر تعداد سهام هر سهامدار ثابت بماند، میزان سرمایه ی سهامدار کم میشود، پس لازم است به طریقی مالکیت سهامدار حفظ شود.
زین رو حق تقدم برای سهم تعریف شده است، بدین صورت که به نسبت افزایش سرمایه (مثلا 100%) حق تقدم برای سهم در نظر گرفته می شود، به عبارتی میزان 100 درصد حق سهم جدید به سهامدار تعلق میگیرد. راههای مختلفی برای استفاده از حق تقدم سهم وجود دارد.
حال چرا به آن حق تقدم سهم گفته میشود؟
به این دلیل نام حق تقدم برای آن در نظر گرفته شده است که، سهامدارانی که در روز مجمع افزایش سرمایه سهامدار شرکت بوده اند، بعد از بازگشایی تعدادی حق خرید سهم به قیمت اسمی 1000 ریال به آنها تعلق میگیرد. که معادل همان درصد افزایش سرمایه است.(در ادامه راجع به اینکه چه کسانی می توانند از حق تقدم استفاده کنند توضیح خواهیم داد ) مثلا اگر قبل از افزایش سرمایه 1500 سهم از شرکت را داشته باشید بعد از افزایش سرمایه تعداد سهام عادی شما 1500 سهم و به تعداد 1500 حق تقدم سهم هم به شما اختصاص داده می شود که با پرداخت 100 تومان به ازای هر حق، میتوان جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام کرد.

ببندید با توجه به این نکته: مطلب آموزشی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 270 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 600 بازدید
+1 امتیاز
5 پاسخ 7.3هزار بازدید
...