0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (1.0هزار امتیاز)
در بورس و سهام Market capitalization چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

به ارزش کل سهام یک شرکت در بازار بورس Market capitalization گویند که بصورت زیر محاسبه می شود:

Market capitalization = تعداد سهام شرکت در بازاز * قیمت فعلی هر سهم

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در بازار و اقتصاد توسط mohyol (0 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 244 بازدید
...