+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در این سوال https://javabyab.com/2589 توضیح داده شده است که چگونه می توان از یک SQL به hibernate entity رسید.

و در این سوال https://javabyab.com/5912 نحوه تبدیل HQL به Map آمده است.

 

آیا این امکان وجود دارد که یک SQL را به Map از Entityهای Hibernate تبدیل کرد؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 315 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 596 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 300 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 425 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 287 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 415 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 315 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 616 بازدید
...