+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در این سوال https://javabyab.com/2589 توضیح داده شده است که چگونه می توان از یک SQL به hibernate entity رسید.

و در این سوال https://javabyab.com/5912 نحوه تبدیل HQL به Map آمده است.

 

آیا این امکان وجود دارد که یک SQL را به Map از Entityهای Hibernate تبدیل کرد؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 567 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 273 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 329 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 370 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 387 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 281 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 555 بازدید
...