+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
چگونه می توان از کوئری ساخته شده توسط hibernate جهت به روز رسانی یا select مطلع شد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

شما باید در فایل hibernate.cfg.xml پروژه، property زیر را اضافه کنید:

<property name="show_sql">true</property>

البته در صورتی که از spring برای مدیریت hibernate استفاده می کنید باید در applicationContext-hibernate.xml و در قسمت <property name="hibernateProperties"> این قسمت را اضافه کنید:

<prop key="hibernate.show_sql">true</prop>

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 294 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 357 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 411 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 299 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 315 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
...