+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)

همانگونه که در جواب مرتبط آمده است با استفاده از

<property name="show_sql">true</property>

می توان از کوئری ساخته شده توسط hibernate مطلع شد.

اما در این کوئری ها به جای تمام متغیر ها و پارامترها علامت سوال (؟) قرار گرفته است.

برای مثال:

UPDATE customer
   SET city_id = ?,
       referred_by = ?,
       is_company = ?
WHERE customer_id = ?

چگونه می توان از مقادیر ارسالی به پایگاه داده نیز اطلاع حاصل کنیم؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار دو راه دارید:

1- استفاده از jdbc driver proxy مانند P6Spy یا log4jdbc که نیاز به تنظیمات زیادی دارند.

2- تنظیم کردن log4j برای نمایش پارامترهای ارسالی: برای این کار در فایل log4j.properties خطوط زیر را اضافه کنید:

log4j.logger.org.hibernate.SQL=DEBUG
log4j.logger.org.hibernate.type=TRACE

پ.ن. برای تنظیم P6Spy برای hibernate این لینک بسیار عالی است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 287 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 357 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 411 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 299 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
...