کاربر "bahrambb"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهرام براتی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا و مسلط به فریم ورک های   spring  و hibernate وJSF

https://www.linkedin.com/in/bahram-barati-098539b0?trk=nav_responsive_tab_profile

فعالیت های "bahrambb"

امتیاز: 303 امتیاز (رتبه #74)
سوال ها: 66 (34 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bahrambb ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط bahrambb ›
نظرها: 27
رأی های داده شده: 0 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 40 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bahrambb"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2616 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2627 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2592 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37477 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,457 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07103 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11164 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28739 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41729 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09176 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29564 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24465 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07160 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34655 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,085 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21562 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26507 بازدید
...