کاربر "bahrambb"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهرام براتی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا و مسلط به فریم ورک های   spring  و hibernate وJSF

https://www.linkedin.com/in/bahram-barati-098539b0?trk=nav_responsive_tab_profile

فعالیت های "bahrambb"

امتیاز: 283 امتیاز (رتبه #74)
سوال ها: 63 (34 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bahrambb ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط bahrambb ›
نظرها: 26
رأی های داده شده: 0 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 36 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bahrambb"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32188 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48930 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.175 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13106 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28535 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41443 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09116 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34408 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24292 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32395 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69858 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18336 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35434 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11142 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0575 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1154 بازدید
...