کاربر "bahrambb"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهرام براتی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا و مسلط به فریم ورک های   spring  و hibernate وJSF

https://www.linkedin.com/in/bahram-barati-098539b0?trk=nav_responsive_tab_profile

فعالیت های "bahrambb"

امتیاز: 288 امتیاز (رتبه #75)
سوال ها: 64 (34 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bahrambb ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط bahrambb ›
نظرها: 26
رأی های داده شده: 0 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bahrambb"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2543 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33368 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,327 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0895 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1134 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27668 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42665 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08145 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3520 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24416 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32562 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,046 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21510 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28496 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11208 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05100 بازدید
...