کاربر "bahrambb"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهرام براتی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا و مسلط به فریم ورک های   spring  و hibernate وJSF

https://www.linkedin.com/in/bahram-barati-098539b0?trk=nav_responsive_tab_profile

فعالیت های "bahrambb"

امتیاز: 278 امتیاز (رتبه #71)
سوال ها: 62 (34 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bahrambb ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط bahrambb ›
نظرها: 26
رأی های داده شده: 0 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bahrambb"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32423 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2722 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2349 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1376 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42245 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32185 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63381 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5304 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.167 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0544 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0877 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12123 بازدید
...