کاربر "bahrambb"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهرام براتی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا و مسلط به فریم ورک های   spring  و hibernate وJSF

https://www.linkedin.com/in/bahram-barati-098539b0?trk=nav_responsive_tab_profile

فعالیت های "bahrambb"

امتیاز: 308 امتیاز (رتبه #73)
سوال ها: 67 (34 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bahrambb ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط bahrambb ›
نظرها: 27
رأی های داده شده: 0 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 41 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bahrambb"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2767 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.264 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.271 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4616 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,663 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11205 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29828 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4827 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1209 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29621 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24521 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36781 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22621 بازدید
...