+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان با استفاده از hibernate یک Native SQL query را برروی دیتابیس اجرا کنم و مقدار بازگشتی query یک شئ جاوا باشد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

برای مثال اگر کلاس Customer یک Hibernate Entity باشد می توانید با تکه کد زیر این کار را انجام دهید:

    query = session.createSQLQuery("select * from CUSTOMER").addEntity(Customer.class);
        
    List<Customer> result = query.list();
    
    for (Customer customer : result) {
      System.out.println("-"+customer.getName());
    }

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 308 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 303 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 341 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 768 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
...