+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)

فرض کنید یک موجودیت hibernate با نام Person داریم، چگونه می توان با HQL یک کوئری بنویسیم که خروجی آن به این صورت باشد:

Map<person.id,person>

 

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)

برای این منظور می توانید از کلمه کلیدی map در کوئری HQL خود استفاده نمایید.

برای این مورد کوئری شما به صورت زیر خواهد بود:

 

select new map(p.id, p ) from Person p

 

سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده 10 سال قبل توسط
آیا می توان با Hibernate یک SQL را به map تبدیل کرد؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 275 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 258 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 461 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط kashi (7.2هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 288 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 568 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ 4.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 726 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
...