کاربر "behzad_khosrojerdi"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "behzad_khosrojerdi"

امتیاز: 56 امتیاز (رتبه #215)
سوال ها: 7 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط behzad_khosrojerdi ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط behzad_khosrojerdi ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "behzad_khosrojerdi"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,159 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18494 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14384 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1300 بازدید
...