+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
چگونه می توان یک کوئری SQl را به صورت Native بوسیله Hibernate اجرا نمود و به صورت دستی به تک تک فیلدهای هر سطر دسترسی پیدا کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار چندین راه وجود دارد ولی ساده ترین راه گرفتن خروجی مستقیم list آن query است که یک لیستی که هر عنصر آن آرایه ای از Object است برمی گرداند:

    query = session.createSQLQuery("select * from CUSTOMER");
        
    List<Object[]> result = query.list();
    
    for (Object[] objects : result) {
      System.out.print("-"+objects[0]);      
      System.out.println("-"+objects[1]); 
      //...
    }

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 397 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 285 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 281 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 694 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 295 بازدید
...