+2 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
rather than یعنی چی؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (596 امتیاز)
یعنی به جای

مترادف instead of

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط shamstabrizi (505 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 40.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 426 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 390 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 8 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...