0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

در متن کتاب برنامه نویسی اول جمله نوشته Truth be told

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...