+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
get cold feet یعنی چی؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
لکنت زبان پیدا کردن

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 5.6هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط shamstabrizi (505 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 325 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 41.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 442 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 396 بازدید
...