+3 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
به من ربطی ندارد،

به انگلیسی چی میشه؟

4 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
none of my business
+3 امتیاز
قبل توسط (437 امتیاز)
Not concern me.
I do not have to.
+2 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
What is it to me
+2 امتیاز
قبل توسط (596 امتیاز)
it's not my business

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 784 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
...