0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

باید فعل خاصی استفاده شود.

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)

Sarah's absence was truly felt in yesterday meeting.

قبل توسط (2.4هزار امتیاز)
close enough :)
0 امتیاز
قبل توسط (2.4هزار امتیاز)
برگردانش به انگلیسی میشه :

Sarah vacancy was felt in yesterday sitting

به جای empty place هم از فعل  vacancy استفاده کردیم واسه شما که خیلی خاصی :)
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
به نظر من vacancy برای اینجا خوب نیست. یعنی معنی مناسبی که به این جمله بخوره توی فرهنگ لغت براش پیدا نکردم. بیشتر به معنی موقعیت خالی شغلیه. بعد فکر کنم اسم باشه نه فعل.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 790 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 13.9هزار بازدید
+3 امتیاز
4 پاسخ 9.9هزار بازدید
...