+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
"قابل نداره " و "خواهش می کنم" ، به انگیسی چی میشه؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
you'r welcome
0 امتیاز
قبل توسط (308 امتیاز)
here you are

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
+3 امتیاز
4 پاسخ 9.9هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 792 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...