کاربر "1993"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #135)
سوال ها: 20 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 12
رأی های داده شده: 0 سوال, 13 جواب
رأی های داده شده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.7523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.343 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5361 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3660 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5128 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1664 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8852 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0562 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4527 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9374 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6252 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2181 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57215 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.93369 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2495 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24102 بازدید
...