کاربر "1993"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 138 امتیاز (رتبه #118)
سوال ها: 23 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 12
رأی های داده شده: 0 سوال, 17 جواب
رأی های داده شده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4413 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4822 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7354 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4681 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.552 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6774 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6169 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2733 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6277 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4963 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5976 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2634 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5988 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4163 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.291 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6265 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1359 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91423 بازدید
...