کاربر "1993"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 242 امتیاز (رتبه #84)
سوال ها: 36 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 6تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 0 سوال, 29 جواب
رأی های داده شده: 29 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 38 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4372 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.597 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1835 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3973 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.912,041 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3668 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3263 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2776 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1843 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1851 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23103 بازدید
...