کاربر "1993"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 76 امتیاز (رتبه #167)
سوال ها: 14 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 5.522 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7519 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 315 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0451 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.236 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4724 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2378 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56179 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1449 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.93315 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2690 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2695 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.75,873 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1763 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31145 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24106 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3158 بازدید
...