کاربر "1993"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 145 امتیاز (رتبه #111)
سوال ها: 26 (10 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 14
رأی های داده شده: 0 سوال, 19 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4753 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.84 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.298 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3627 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3584 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3457 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4276 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.239 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4281 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3671 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4179 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1937 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4598 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.367 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1894 بازدید
...