کاربر "1993"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 242 امتیاز (رتبه #84)
سوال ها: 36 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 6تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 0 سوال, 29 جواب
رأی های داده شده: 29 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 38 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3134 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1783 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.992,517 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23129 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4208 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1585 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42264 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22164 بازدید
...