کاربر "1993"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "1993"

امتیاز: 246 امتیاز (رتبه #82)
سوال ها: 36 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط 1993 ›
جواب ها: 6تمام جواب های ارائه شده توسط 1993 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 0 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 29 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "1993"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6760 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5666 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2428 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.555 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,885 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5461 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3642 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2960 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7398 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1523 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.242 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2696 بازدید
...