کاربر "daneshjoo"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "daneshjoo"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,011)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط daneshjoo ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط daneshjoo ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "daneshjoo"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,029 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.932,464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,767 بازدید
...