+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (5 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در مورد تک چرخ زدن به انگلیسی

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)

Wheelie

 

The first wheelie was done in 1890 by trick bicyclist Daniel J. Canary, shortly after modern bicycles became popular

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 758 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 7.5هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 13.7هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 13.8هزار بازدید
...