0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در انگلیسی به بلیط یک طرفه و دو طرفه چه می گویند؟

3 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
بلیط یک طرفه = One way ticket

بلیط دو طرفه = two way ticket یا Trip ticket
0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
بلیط هواپیما یک طرفه: one way

بلیط هواپیما دو طرفه : round trip

میگن
0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
در انگلستان برای اتوبوس های بین شهری و خطوط ریلی:

بلیط یک طرفه = Single

بلیط دو طرفه = Return

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 740 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 30.8هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 951 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 13.5هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 10.8هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 13.6هزار بازدید
...