کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,157 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 176 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,699 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38734 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.913,701 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35889 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,058 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38757 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.414,757 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,276 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.282,525 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15307 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,081 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.711,420 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.713,401 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32649 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23470 بازدید
...