کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,147 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 175 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39748 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09143 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53655 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.012,424 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17314 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46570 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.672,086 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64803 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.591,993 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2252 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39501 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,226 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.892,389 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43541 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27348 بازدید
...