کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,157 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 176 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,016 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08156 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46688 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.992,973 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21444 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49750 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25378 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.942,967 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.432,197 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18274 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46719 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,347 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.822,823 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38591 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25392 بازدید
...