کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,157 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 176 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.812,641 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12365 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34878 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.754,526 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.361,153 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,734 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,399 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.115,530 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,618 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.052,753 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17442 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,435 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,540 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.724,544 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28737 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23605 بازدید
...