کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,157 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 176 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,138 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43699 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.953,121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23499 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5816 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28453 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.233,652 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,048 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.392,284 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49810 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,369 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.833,034 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36607 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25410 بازدید
...