کاربر "saeedd"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedd"

امتیاز: 2,157 امتیاز (رتبه #11)
سوال ها: 17 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedd ›
جواب ها: 182 (37 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedd ›
نظرها: 55
رأی های داده شده: 658 سوال, 712 جواب
رأی های داده شده: 1,370 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 176 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedd"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,775 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08203 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37756 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.873,808 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36942 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,147 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39817 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.394,950 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,319 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.232,558 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15318 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,433 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.693,528 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32660 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار هنر
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23490 بازدید
...