+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (89 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
سلام

برای ارتباط دو جدول در MySQL در استفاده از قسمت foreign key مشکل دارم. لطفا منو راهنمایی کنید.

متشکرم
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
+1
برای تعریف جداول و روابط بین آنها از command line استفاده می کنید یا نرم افزار خاصی؟
قبل توسط (89 امتیاز)
جداول در MySQL تعریف شده است.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (922 امتیاز)

برای مثال رابطه بین جداول customer و order را در نظر بگیرید (هر customer می تواند چند order داشته باشد و هر order فقط برای یک customer است) با استفاده از دستورات زیر می توانید جداول customer و order بهمراه رابطه بینشان را تولید کنید:

CREATE TABLE `tes`.`customer` (
 `customer_id` INT NOT NULL ,
 `customer_name` VARCHAR(45) NULL ,
 PRIMARY KEY (`customer_id`) );

برای ایجاد foreign key بین دو جدول:

CREATE TABLE `test`.`order` (
 `order_id` INT NOT NULL ,
 `order_amount` VARCHAR(45) NULL ,
 `fk_customer_id` INT NULL ,
 PRIMARY KEY (`order_id`) ,
 INDEX `fk_order_customer_idx` (`fk_customer_id` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_order_customer`
  FOREIGN KEY (`fk_customer_id` )
  REFERENCES `test`.`customer` (`customer_id` )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION);

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 788 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 862 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 311 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 15.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
...