کاربر "javad75"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "javad75"

امتیاز: 42 امتیاز (رتبه #256)
سوال ها: 14 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط javad75 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط javad75 ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "javad75"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14311 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,324 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,220 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11335 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.832,538 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12360 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11342 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15471 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.712,232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28865 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,426 بازدید
...