کاربر "setareh"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #158)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21385 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,312 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23507 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31689 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0364 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09218 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13322 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08204 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,339 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08206 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07171 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,355 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,252 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,204 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,384 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09246 بازدید
...