کاربر "setareh"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #158)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23361 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,281 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23451 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25499 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0492 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0241 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13293 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07164 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,175 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06143 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,271 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,117 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,333 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09219 بازدید
...