کاربر "setareh"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #161)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2467 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,394 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31835 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,084 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04116 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14408 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1305 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,731 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14413 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1288 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26785 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,687 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,567 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,444 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,630 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14423 بازدید
...