کاربر "setareh"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #157)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26353 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24414 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0480 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0231 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14277 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,052 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06124 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2398 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,035 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,076 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,267 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09190 بازدید
...