کاربر "setareh"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #157)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24358 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.711,274 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24442 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25466 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0487 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0236 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14289 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,119 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06131 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2435 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,237 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,093 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,104 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,311 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1213 بازدید
...