کاربر "setareh"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 79 امتیاز (رتبه #163)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32331 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,205 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26363 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16230 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0228 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16260 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56939 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0699 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19323 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,030 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53912 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,049 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1177 بازدید
...