کاربر "setareh"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #156)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28351 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,243 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24399 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17276 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0478 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0230 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15272 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,017 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06115 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19373 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,113 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,020 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,070 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,238 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09186 بازدید
...