کاربر "setareh"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #161)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19403 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,327 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23555 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33810 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05131 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0383 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09252 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13351 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08223 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,468 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07202 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23643 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,452 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,372 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,266 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,441 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
...