کاربر "setareh"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "setareh"

امتیاز: 79 امتیاز (رتبه #161)
سوال ها: 20 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط setareh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط setareh ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "setareh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34328 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.951,192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27358 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17225 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0228 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16255 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57927 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,014 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53880 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,041 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1174 بازدید
...