0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
واژه مزقان چه معنایی دارد؟ در جایی خواندن جای دنجی است بامزقانی از بلندگو

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (437 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
مزقان به معنی آهنگ و موزیک است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 7.4هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 9.4هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 15.6هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 41.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 3.6هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1.5هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 222 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
...