+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
ناتانائیل که بود و نماد چه مفهومی است؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
«ناتانائل» در مائده‌های زمینی اثر ژید به عنوان همسفر، همدم و همراز ژید همانند حضور «ساقی» در اشعار خیام و حافظ است که ژید با او درد دل می‌گوید و از او عشق می‌گیرد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 7.3هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 317 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 27.8هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 18.3هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 117 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 448 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط engineer (843 امتیاز)
...