+2 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
اصطلاح "گرو کشی" معنیش چیه ودرچه مواقعی به کار میره؟

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

گرو گشیدن یا گرو نگه داشتن به این معنی است که شما یک چیزی را پیش خود نگه دارید و یا انجام یک کاری را برای اینکه یک فرد به قول خود عمل کند یا اینکه مطمئن باشید کاری را انجام می دهد به تعویق بیاندازید.

در فرهنگ عمومی گرو کشی در مقابل اعتماد قرار دارد و معمولا کار پسندیده ای نیست و کسی که برای فرد یا گروه دیگری گرو کشی می کند با این کار نشان می دهد که به آن فرد یا گروه اعتماد ندارد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 7.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 67.4هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط nimaarek (105 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 222 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 26.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
...