+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در محاوره های انگلیسی جمع بستن خودت با یک نفر دیگه بعنوان فاعل خیلی اتفاق می افته. من هنوز هم متوجه نشدم برای خودم که باید از me و کی از i استفاده کنم. برای مثال در یک جا خوندم که:

Let you and me go ...

در حالی که من همیشه از i استفاده می کنم. آیا این قضیه از قانون خاصی تبعیت می کند؟

1 پاسخ

+6 امتیاز
قبل توسط (281 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
این سوال شما دز واقع تفاوت بین ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی هست و ضمیر فاعلی انجام دهنده کار است (فاعل) و بیشتر قبل از فعل قرار مگیرد I work , you study

ضمیر مفعولی بعد از فعل قرار مگیرد و فعل بر روی آن انجام میشود(me در این مثال)  you give me book

مثال شما جمله امری است پس فاعل ندارد و ضمایری که بعد از فعل قرار میگیرند شکل مفعولی دارند .

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 6.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.5هزار بازدید
...