کاربر "هیوا"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "هیوا"

امتیاز: 408 امتیاز (رتبه #56)
سوال ها: 238 (13 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط هیوا ›
جواب ها: 131 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط هیوا ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 19 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 102 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 56 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "هیوا"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9250 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4629 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9844 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5823 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9844 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0561 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4519 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6526 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5230 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4219 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2913 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4420 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3822 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.744 بازدید
...